Te Prynhawn

Ar gael drwy’r flwyddyn

Ymunwch â ni am De Prynhawn Traddodiadol yn un o encilfeydd mwyaf urddasol Caerdydd, wedi’I ddilyn gan daith drwy’r adeilad rhestredig Gradd II godidog hwn.

£20 y person (i o leiaf 2 berson)

Rhaid archebu ymlaen llaw!

Dyddiadau ar gael:

Dydd Iau, Chwefror 22ain

Dydd Llun, Mawrth 5ed

Dydd Mawrth, Mawrth 13eg

Dydd Mercher, Ebrill 18fed

Dydd Mercher, Mehefin 27ain

 

Rhaid archebu ymlaen llaw

Galwch 029 2087 1736 am ragor o wybodaeth.

 

© 2018 Hawlfraint Y Plasty, Heol Richmond, Caerdydd CF24 3UN

Cysylltu